Şirketimizin 20/12/2019 tarihli yapılan Olağan Genel Kurulunun ve Olağan Genel Kurulunda alınan tüm kararların iptaline ilişkin WISAM FAYYADH KHASHIN AL AZZAWI tarafından 23/02/2020 tarihinde İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/132 esasına kayıtla Genel Kurul Kararının İptali davası açılmış olup, yargılaması 18/03/2021 günü saat 13:40 a bırakılmıştır